REFERENCE

AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

1/2022

Příprava metodiky pro řízení rizik ve výrobní fázi životního cyklu výrobku v rámci disertační práce.

Rozvoj spolupráce v rámci kooperujících sítí.

 

Kooperace:

QP Global idaIndustrializace a výroba nástrojů CAD/CAM www.qpglobal.pt

VRgineers, Inc. – Aplikace virtuální reality pro průmysl vrgineers.com

V rámci PhD studia – Tvorba metodiky pro ošetření a předvídání rizik a příležitostí ve výrobě

Příklady

2/2020 – 2023

Borgers, Webasto a Magna – různé menší spolupráce

3/2021

Webasto Roofs and Components, Task force pro Daimler

5/2020

Borgers CS, restrukturalizace a navýšení OEE

3/2020

ATW automation, Projektová koordinace, výstavba výrobní linky

1/2020

Orban Consulting Poland Sp. z o.o., – Mapování toku hodnot a Re-audit pro různé zákazníky v oblasti automotive

12/2019

Firma SYNGROUP MANAGEMENT CONSULTING GmbH – Studie potenciálů pro dodavatele automobilových komponent v ČR

06/2019

Firma E-P-M GmbH – Dva zahraniční projekty, 06/2019 Maďarsko a podpora Task force pro firmu Kienle + Spiess (koncový zákazník Daimler), 09/2019 USA a podpora Task force pro firmu SMP (koncový zákazník Daimler)

02/2019

Firma Orban Consulting Poland Sp. z o.o. – Value stream mapping pro firmu Ernst and Young v ČR u dodavatele automobilových komponent Borgers