PROFIL

Ing. Tomáš Polák se v automobilovém průmyslu pohybuje od roku 2010. Při studiích Západočeské univerzity, fakulty strojní, se podílel na řadě domácích i zahraničních projektů. Jako student za svá řešení dosáhl i prestižního ocenění.

Po studiích získal praxi v několika mezinárodních společnostech, mezi jinými v ZF Engineering Plzeň s.r.o. či VALEO Sicherheitssysteme GmbH.

V roce 2011 zahájil samostatnou výdělečnou činnost, jakožto dodavatel v oblasti projektového engineeringu.

Za svoji několikaletou praxi se podílel na mnoha mezinárodních projektech ve většině evropských automobilových společnostech.

V roce 2017 vytvořil marketingovou značku POLAK DESIGN, která je spojena s jeho osobou a jeho expertní činností v automobilovém průmyslu.